Algemene voorwaarden

info@dezottevos.be

Wanneer u onze vakantiewoning boekt, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Let daarom goed op wanneer u wilt boeken.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de woning gelegen aan de Vossenholstraat 4 9620 Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem) en er kan alleen van worden afgeweken als de eigenaar van deze voorwaarden hiermee vooraf instemt. Deze schriftelijke overeenkomst wordt vervolgens getoond op de boekingsbevestiging. De huurder kan daarom op geen enkele wijze aanspraak maken op toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

Boekingen

 

 1. U kunt telefonisch of via internet reserveren. Deze manier van reserveren is bindend. Bij het vastleggen van een boekingsbevestiging zijn de Algemene voorwaarden van toepassing. De opsteller van deze boeking is hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen aan de boekingsstappen en de huurvoorwaarden.

 2. Er zijn geen boekingskosten verbonden aan een boeking, aangezien men rechtstreeks met de eigenaar handelt.

 3. Elke boeking wordt door de eigenaar bevestigd via een boekingsbevestiging per e-mail.

 4. Binnen 5 dagen na ontvangst van deze boekingsbevestiging dient een aanbetaling van 50% van de huursom + waarborg te gebeuren. Het restant van de huursom + waarborg wordt uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de huurperiode vervuld. Boekingen binnen 30 dagen voor aanvang van de huurperiode dienen volledig betaald te worden, de totale huursom + waarborg .

 5. Bij niet-tijdige betaling van de borg en/of saldo van de huur heeft de eigenaar het recht om de geboekte periode voor de verhuur van de vakantiewoning te annuleren. Het hieronder beschreven annuleringsbeleid is dan van kracht, ook als het gaat om het terugbetalen van de reeds betaalde huur. Bij annulering wordt de waarborg volledig terugbetaald.

 

Annulering

 

Tijd om na te denken

 1. Elke boeking kan binnen 5 dagen na de boekingsdatum kosteloos worden geannuleerd. U kunt dit schriftelijk of per e-mail doen.

 2. In geval van annulering na deze 5 dagen is het annuleringsbeleid van kracht.

 3. Voor boekingen binnen 30 dagen voor de huurperiode is deze bedenktijd niet van kracht en zijn de boekingen onderworpen aan de annuleringsvoorwaarden zoals hieronder beschreven.

 

Annulering door de huurder

 1. Annuleringen moeten per brief of per e-mail aan de eigenaar worden gedaan. Direct na ontvangst van de annulering stuurt de eigenaar een annuleringsbevestiging per e-mail.

 2. Bij annulering binnen 5 dagen na boeking is deze annulering kosteloos zolang de boeking niet binnen 30 dagen voor aanvang van de huurperiode is gemaakt.

 3. In geval van niet-tijdige betaling, of annulering na 5 dagen, of voor boekingen binnen 30 dagen voor aanvang van de huurperiode, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Bij annulering tussen 30 tot 15 dagen voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 50% van het huurbedrag.

 • Bij annulering minder dan 15 dagen voor aankomst of bij ‘no-show’ bedragen de annuleringskosten 70% van het huurbedrag.

 

Annuleringsverzekering

 1. Annuleringen die gelden voor de annuleringsverzekering, worden behandeld volgens de verzekeringsvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij.

 2. Het is de huurder toegestaan ​​een annuleringsverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. De kosten zijn voor rekening van de huurder.

 

Annulering door de eigenaar

 1. Indien omstandigheden de eigenaar dwingen de reeds gehuurde vakantiewoning te annuleren, wordt dit direct aan de huurder gemeld en zal de eigenaar het reeds betaalde bedrag direct terugbetalen. Voor de extra kosten (transport en andere kosten) van de huurder betaalt de eigenaar het betaalde bedrag plus 20% terug. De huurder heeft niet meer, of een ander recht, dan de terugvordering van het betaalde bedrag plus deze 20%. In geval van overmacht: brand, overstroming, vandalisme, … is de verhuurder niet gehouden deze 20% te betalen indien de huurder uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de huurperiode kan worden geïnformeerd.

 

Aansprakelijkheid

 

Aansprakelijkheid van de huurder

 1. Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de nodige zorg bewoond te worden met inachtneming van de rust voor het milieu.

 2. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor door hem/haar veroorzaakte schade, door medehuurders en door eventuele bezoekers, ook als deze na zijn vertrek worden opgemerkt. Bij schade na vertrek van de hoofdhuurder zal de huurder het oordeel van de eigenaar moeten accepteren.

 3. In de vakantieverhuur maken alle huisregels integraal deel uit van de huurovereenkomst en moeten daarom strikt worden nageleefd.

  De huurder draagt ​​er zorg voor dat hij geen overlast veroorzaakt voor de omwonenden. In geval van overtreding worden alle personen, zonder voorafgaande kennisgeving – zonder restitutie van huur – uit het vakantiehuis verwijderd.

 4. Geen enkel meubel in huis mag worden verplaatst of verwijderd behalve stoelen en de lichte zetels in de living.

 5. Het is niet toegestaan zomaar en overal vuur te stoken. Een klein gezellig vuurtje kan ’s avonds in de vuurschaal, behalve bij droogte.

 6. Hout kan gesprokkeld worden op de weiden van de eigenaar en de ‘passerelle’ (zie infomap). Laat het vuur nooit onbewaakt branden of smeulen. Laat nooit kinderen zonder begeleiding bij het vuur. Kampvuur op de grond is niet toegelaten. Bij zeer droge weersomstandigheden kan de eigenaar of de plaatselijke overheid u verbieden om vuur te maken.

 7. Het is verboden de woning te gebruiken voor feesten en/of drinkpartijen. Bij overtreding kan de huurperiode door de huurder worden verbroken zonder enig recht jegens de huurder op terugbetaling van de resterende huur.

 8. Roken in huis is absoluut verboden. Er zijn rookmelders geïnstalleerd. Er is een brandblusser voorzien in de keuken en boven in de gang. Een asbak is beschikbaar op de vensterbank buiten.

 9. Welopgevoede huisdieren zijn toegestaan mits vooraf gemeld. De vergoeding hiervoor bedraagt € 20 per huisdier/dag.

 10. Gebruik van de infraroodcabine: het is strikt verplicht om de gebruiksaanwijzing te gebruiken. Deze instructies staan ​​in de vakantiewoning. Bij uitval van deze installaties die niet te wijten zijn aan slecht of foutief gebruik van de unit, zal de verhuurder proberen dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

 

Aansprakelijkheidsverzekering

 1. De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).

 2. De huurder wordt erop gewezen zijn/haar burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren in geval van door hem veroorzaakte brand in de vakantiewoning. Controleer dit bij uw verzekeringsagent.

 

Aansprakelijkheid van eigenaar

 1. De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel van welke aard dan ook veroorzaakt aan huurders van het huis, het aanwezige materiaal, meubilair en toestellen, de infraroodcabine of tuin.

 2. De prijzen en kosten vermeld op de boekingsbevestiging zijn van toepassing.

 3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van natuurrampen, nucleaire rampen, aanvallen, stakingen, gewelddadige handelingen of andere rampen.

 4. Het kan voorkomen dat er nabij uw vakantiewoning bouw- of wegenwerken zijn. De eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele geluiden die hierdoor worden veroorzaakt.

 5. De eigenaar is niet steeds ter plaatse. In de bevestigingsmail van uw boeking ontvangt u het telefoonnummer van de eigenaar of een conciërge. Indien nodig kan men altijd contact opnemen met één van deze nummers.

 6. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Oudenaarde.


Maximaal aantal personen

 1. In de huisbeschrijving vermeldt de eigenaar het maximale aantal personen dat in de woning mag verblijven. Dit aantal (inclusief eventuele slapende gasten), in dit geval 10 volwassenen en 2 kinderen onder de 24 maanden, mag in geen geval worden overschreden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst automatisch als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot de woning geweigerd zonder aanspraak op terugbetaling van de huursom.

 2. Een kind jonger dan 1 jaar (12 maanden) wordt niet meegeteld als vol persoon, maar moet van tevoren worden vermeld.

 3. Bij overschrijding van het maximumaantal personen is er een inbreuk op het huishoudelijk reglement van het Vlaamse Gewest op het gebied van brandveiligheid en brandverzekering.

 4. Indien extra personen (> 10 plus 2 kinderen) die onbekend zijn bij de verhuurder, in de woning komen, wordt een claim van 25% van de huurprijs per extra persoon ingehouden op de borg.

Het einde van het verblijf - schoonmaak

 

Einde verblijf

 1. Het gehuurde vakantiehuis moet aan het einde van uw verblijf altijd netjes worden achtergelaten. Dit betekent: het huis opruimen, alles weer op zijn plaats zetten, vuilnisbakken leegmaken, de gootsteen opruimen, schone vaat in de kast zetten, as van de vuurschaal bij restafval en de accommodatie netjes achterlaten (bezemschoon).

 2. Indien de accommodatie en/of terreinen in een zodanige staat verkeren dat men niet met de vooropgezette schoonmaakuren toekomt, dan heeft de eigenaar het recht om extra schoonmaakuren in rekening te brengen en dit van 25 euro/uur, welke wordt ingehouden op de borg.

 

Het huis verlatenSluit de ramen en deuren, schakel de verlichting uit, zet de verwarming op eco-stand. Dit om energieverbruik te voorkomen. Gebeurt dit niet, dan is er mogelijk een toeslag.

Afval sorteren

 

 1. U moet het afval sorteren volgens de instructies op de informatiekaart. Indien u niet correct sorteert en uw afval hierdoor niet wordt opgehaald door de vuilnisophaaldienst, kan de eigenaar een boete ontvangen. Deze boete wordt met een toeslag van 50% op de huurder verhaald, aangezien de eigenaar extra tijd moet nemen door het afval te scheiden.

 2. Afval dat niet onder de voorwaarden van 'normaal huishoudelijk afval' valt, dient u mee te nemen bij het uitchecken.

 

Linnen

 1. Bij de inbedrijfstelling van de woning worden bedden altijd opgemaakt, klaar voor gebruik. Aan het einde van de huurperiode mag u de bedden openleggen en de lakens achterlaten in de slaapkamers. We vragen om de lakens niet zelf te wassen. Ze worden altijd naar de was gebracht om ze in onberispelijke staat weer in gebruik te nemen.

 

Afrekening elektriciteit en water

 

 1. Elektriciteitskosten en waterverbruik: de afrekening gebeurt op het einde van het verblijf na het controleren van de meterstanden. Dit kan cash of via smartphone. Indien de eigenaar of de schoonmaakploeg niet aanwezig zijn worden deze kosten afgehouden van de waarborg.

 2. De waarborg wordt teruggestort na eindcontrole.

 

Aankomst en vertrek

 

 1. Gelieve de aankomst- en vertrektijden strikt te respecteren. Wij, zoals u, arriveren en verblijven graag in een nette woning. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede schoonmaak tussen het vertrek van vorige gasten en de aankomst van nieuwe gasten.

 2. Als uw aankomsttijd afwijkt van 18.00 uur (16 uur voor midweek), vragen wij u ons dit vooraf per e-mail te laten weten. Als er geen gasten zijn die die dag uitchecken wanneer u intrekt of inchecken wanneer u vertrekt, kunnen we een andere incheck- en uitchecktijd afspreken.

 3. De vertrek- en aankomsttijden staan ​​vermeld op de boekingsbevestiging.

 

Waarborg

 

 1. Het vakantiehuis heeft waardevolle spullen en de waarborg helpt ervoor te zorgen dat eventuele ongevallen of schade worden gedekt.

 2. Klachten met betrekking tot de inventaris en bestaande schade worden tot 4 uur na aankomst geaccepteerd. Dit moet worden gemeld aan de eigenaar of zijn vertegenwoordiger.

 3. De audit van het vakantiehuis gebeurt bij het schoonmaken. Alleen op dat moment kan schade, verlies of breuk worden opgemerkt door de eigenaar of schoonmaakploeg. Op verzoek (vooraf) kan een detail worden ontvangen van de kosten die in rekening worden gebracht bij beschadiging of verlies van de inventaris.

 4. Wanneer alles in goede staat is achtergelaten en er geen schade of breuk is gedetecteerd, wordt uw aanbetaling uiterlijk 2 weken na verblijf per bankoverschrijving terugbetaald. Als de schade hoger is dan het bedrag van de aanbetaling, is de huurder verplicht om binnen de week na kennisgeving een extra betaling te doen.

 5. Een conflict over de mogelijke schade is een conflict tussen de eigenaar en de huurder. De eigenaar beslist over de waarborg.

 6. Men doet er goed aan om ongevallen spontaan aan de eigenaar te melden.

 7. Als er iets kapot gaat, is het raadzaam om de gebroken stukken apart te houden voor de eigenaar of de lokale verantwoordelijke. Dit kan bepalen op welk kapot stuk het komt en voorkomt discussies en misverstanden.

 8. We raden aan om bij een ongeval of bij een geschil te communiceren met de verantwoordelijke ter plaatse en/of de eigenaar. Zo kunnen de zaken worden opgehelderd en kan men tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing komen.

   

De eigenaar: Marc Brackez (ondernemingsnummer: BE0586.689.949)

Vossenholstraat 4 9620 Zottegem  |  +32 493 48.92.40   |  info@dezottevos.be